Thông tin công ty

Tên công ty:
Công ty TNHH Tamada Việt Nam
Giới thiệu:
Công ty TNHH Tamada Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư từ Tamada Industries, Inc. Nhật Bản với ngành nghề kinh doanh sản xuất, chế tạo, lắp ráp các cấu kiện kim loại, các loại bồn, bể chứa, ống dẫn, xilo... bằng kim loại. Trụ sở công ty đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Qui mô công ty khoảng 50 - 100 người. Công suất sản xuất của nhà máy khoảng 600 bồn, bể chứa, ống dẫn, xilo (tương đương 3.000 tấn) bằng kim loại kể từ năm sản xuất ổn định (năm 2016) để cung cấp cho thị trường nước ngoài.
Qui mô về công ty: 50-100 người
Ngành nghề: cơ khí, chế tạo

Website : tamada.vn
Xem thêm
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An
Điện thoại:
02253744186
Quy mô:
50-100 người

Có tất cả tin tuyển dụng.

 Việc làm cần tuyển gấp